Hickok TCG - Season 1 - Tournament #1
rad144
6 points (2-2-0)