Páteční noční turnaj # 2 (zdarma)
This website is supported by ads.
Organized by KankuraSensei
Standard format

h1>Páteční Noční turnaj # 2

Vstup je Volný

Standardní formát

Co bych měl vědět? (informace o turnaji)

 • Prosím pošlete svůj decklist ve formátu TCGO (Pokud tak neučíníte budete vyřazeni)

 • Všichni hráči mají před každým zápasem 10 minut na check-in . Pokud se nepřihlásíte, bude to mít za následek automatickou ztrátu hry.

 • Doporučuje se připojit k serveru Discord

 • pokud se vám turnaj líbí jako poděkování nám dejte sledování na Twitchi

 • pro nejlepšího CZ - SK hráče malovaná karta od Temarint. Body jsou napsané u umístění..

Ceny

Výherní fond se skládá z 14 PTCGO MIX kódů , distribuovaných převodem ve hře hned po turnaji prosím o zaslání přátelství a mít jednu energii na převod, jméno ve hře RFKankura1

 1. místo 10b : 6 balíčku

 2. místo 7b : 4 balíčky

 3. místo 5b : 2 balíčky

 4. místo 5b : 2 balíčky

Hezké zážitky ze hry vám přeje Kankura a Temarint Sensei

Za každý odběr budeme rádi - Twitch Kankura a Temarint


Input is Free

Standard format

What should I know? (tournament information)

 • Please send your decklist in TCGO format (If you do not do so you will be excluded)

 • All players have 10 minutes to check in before each match. Failure to log in will result in automatic loss of the game.

 • It is recommended to connect to the Discord server

 • If you like the tournament as a thank you, give us watch Twitch

Prices

The prize pool consists of 14 PTCGO MIX codes, distributed by transfer in the game right after the tournament please send a friendship and have one energy to transfer .. Nick in game RFKankura1

1st place: 6

2nd place: 4

3st place: 2

4st place: 2

For each consumption I will be happy -Twitch Kankura and Temarint

Tournament Structure

Swiss Rounds 1
5 Swiss Rounds - BO1
30 minutes per round
10 minute round check-in
4 players advance to the next phase
Top 4
2 Single Elimination Rounds - BO3
80 minutes per round
10 minute round check-in
Wins are worth 3 match points, ties 1