Poke Arena Tournaments VII
supergag
3 points (3-1-0)