Páteční TLAMA games turnaj # 10
Organized by KankuraSensei
Standard format

Páteční TLAMA games turnaj #10

Dnešní turnaj sponzoruje TLAMA games - Deskovky k sežrání

Dekujeme jim a nyní si to jdeme užít:

Vstup je Volný

Standardní formát

Co bych měl vědět? (informace o turnaji)

  • Prosím pošlete svůj decklist ve formátu TCGO (Pokud tak neučíníte budete vyřazeni)

  • Všichni hráči mají před každým zápasem 10 minut na check-in . Pokud se nepřihlásíte, bude to mít za následek automatickou ztrátu hry.

  • Doporučuje se připojit se k serveru Discord

Ceny

Výherní fond se skládá ze 25 PTCGO MIX kódů , distribuovaných následujícím způsobem:

  1. místo :10

  2. místo :7

  3. místo :4

  4. místo :4

Hezké zážitky ze hry vám přeje KankuraSensei a TLAMA games

Za každý odběr budu rád - Twitch


Today's tournament is sponsored by TLAMA games - Board Games

Thank you and now let's enjoy it:

Input is Free

Standard format

What should I know? (tournament information)

  • Please send your decklist in TCGO format (If you do not do so you will be excluded)

  • All players have 10 minutes to check in before each match. Failure to log in will result in automatic loss of the game.

  • It is recommended to connect to the Discord server

Prices

The prize pool consists of 25 PTCGO MIX codes, distributed as follows:

1st place: 10

2nd place: 7

3st place: 4

4st place: 4

KankuraSensei and TLAMA games wish you a nice game experience

For each consumption I will be happy -Twitch

Tournament Structure

Swiss Rounds 1
8 players advance to the next phase
Top 8
1 Single Elimination Round - BO1
30 minutes per round
10 minute round check-in
4 players advance to the next phase
Top 4
2 Single Elimination Rounds - BO3
80 minutes per round
10 minute round check-in
Wins are worth 3 match points, ties 1