Competitive Pokemon Việt Nam

Sky Pillar VGC by Competitive Pokemon Việt Nam - Sân chơi vào mỗi buổi tối thứ Bảy hàng tuần dành cho những người chơi Việt Nam có đam mê với bộ môn Pokemon VGC.

Tournaments

Completed

DateNamePlayersWinner
Sky Pillar Saturday Showdown S2 #910
Sky Pillar VGC Public Tournament #431
Sky Pillar Saturday Showdown S2 #811
Sky Pillar VGC Public Tournament #334
Sky Pillar Saturday Showdown S2 #79
Sky Pillar VGC Public Tournament #237
Sky Pillar Saturday Showdown S2 #612
Sky Pillar Saturday Showdown S2 #59
Sky Pillar Saturday Showdown S2 #412
Sky Pillar Saturday Showdown S2 #315
Sky Pillar Saturday Showdown S2 #213
Sky Pillar Saturday Showdown S2 #111
Sky Pillar VGC Public Tournament29
Sky Pillar Invitational Cup Season 18
Sky Pillar VGC Practice: Regulation G11
Sky Pillar Saturday Showdown #1013
Sky Pillar Saturday Showdown #911
Sky Pillar Saturday Showdown #88
Sky Pillar Saturday Showdown #716
Sky Pillar Saturday Showdown #614
Sky Pillar Saturday Showdown #517
Sky Pillar Saturday Showdown #414
Sky Pillar Saturday Showdown #311
Sky Pillar New Year's Special: Dragon Ascension20
Sky Pillar Saturday Showdown #217
Sky Pillar Saturday Showdown #119
Show all completed tournaments